galeri

bangunan atau bilik tempat mempamerkan karya-karya seni dan sebagainya:
satu pameran telah diadakan di sebuah ~ seni dan sejarah.

berkongsi