galei

= pruf ~ (Percetakan) pruf cetakan pada kertas panjang untuk diteliti dan dibuat pembetulan sebelum dipotong-potong mengikut ukuran muka surat yang dikehendaki.

berkongsi