gala I

sejenis damar;

gala-gala, gegala pakal yang dibuat daripada damar dan lain-lain;
~ lembut minyak tar;

bergala direkat dengan gala;
tiada ~ lagi
a) bercerai-cerai (tulang dan lain-lain), tidak terikat erat;
b) [sastera lama] sangat berlebih-lebihan.

berkongsi