gai

sejenis tali pada perahu (untuk menguatkan tiang perahu).

berkongsi