gahara

keturunan raja yang lahir daripada permaisuri;
anak ~ anak raja daripada permaisuri;
sama ~ keturunan yang sedarjat.

berkongsi