GAFIM

akronim bagi Gabungan Persatuan Karyawan Filem Malaysia.

berkongsi