gading I

1. taring gajah:
keris berhulu ~;

2. = warna ~ warna putih kekuning-kuningan (seperti warna gading);
aur (buluh, nyiur) ~ aur (buluh, nyiur) yang berwarna kekuning-kuningan;

3. [sastera lama] sepasang pengapit yang mengiringi pengantin;
~ pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? (peribahasa) apa yang ditentukan tidak mungkin diubah lagi;
bagai tanduk bersendi ~ (peribahasa) sepasang yang elok dan padan;
pucuk leban ~ gajah, bekerja segan makan gagah (peribahasa) orang yang malas bekerja padahal ia tidak sakit;
seperti ~ dilarik (peribahasa) rupa yang cantik dan bersih;
sudah dapat ~ bertuah, tanduk tidak berguna lagi (terbuang tanduk kerbau mati) (peribahasa) sebab mendapat yang baru, yang lama (atau kurang sempurna) dibuang;
tak ada ~ yang tak retak (peribahasa) tidak ada sesuatu yang betul-betul sempurna;

bergading mempunyai gading, memakai gading;
telah mati yang ~ (peribahasa) telah meninggal orang yang berkuasa;

menggading
1. menyerupai gading (nyiur yang baru tumbuh);

2. menikam dengan gading.

berkongsi