gadik I

[Pulau Pinang] sebati;

bergadik bersebati, bercampur aduk:
diulinya tepung itu hingga ~ betul.

berkongsi