gada

pemukul yang bulat panjang (dibuat daripada kayu dan lain-lain), belantan;

bergada berlawan dengan gada;

menggada memukul dengan gada;

penggada gada.

berkongsi