gabuk I

[Jawa]

1. tidak berbuah, hampa (berkenaan (dengan) padi dan lain-lain);
~ besar tidak berisi tetapi besar;

2. tidak dapat beranak, mandul (berkenaan (dengan) perempuan).

berkongsi