gaba-gaba

[Indonesia]

1. perhiasan daripada daun-daun (terutamanya daun nyiur):
jalan menuju ke balai raya itu dihiasi dengan ~ daripada daun nyiur;

2. pintu gerbang kehormatan yang dihiasi dengan daun nyiur dan lain-lain;

3. atap pondok daripada daun kabung atau rumbia;

menggaba-gabai menghiasi dengan gaba-gaba.

berkongsi