futuristik

berkenaan idea yang mengarah (menuju) ke masa depan:
rancangan pembangunan itu haruslah lebih ~.

berkongsi