frugivor

(Biologi) haiwan yang makanan utamanya terdiri daripada buah-buahan.

berkongsi