frikatif

(Linguistik) konsonan yang dihasilkan dengan bunyi geseran apabila udara dipaksa keluar melalui saluran udara yang sempit, misalnya penghasilan bunyi huruf S, Z dan F.

berkongsi