francais

hak atau kebenaran istimewa yang diberikan (dengan syarat dan bayaran tertentu) oleh syarikat induk (pemilik) kepada pengusaha untuk memasarkan sesuatu barangan atau perkhidmatan;

memfrancaiskan memberikan francais sesuatu barangan atau perkhidmatan kepada seseorang, syarikat dan sebagainya:
syarikat itu merancang untuk ~ produk keluarannya kepada individu atau syarikat yang berminat.

berkongsi