fragmen

bahagian daripada sesuatu (novel, lakonan, peristiwa, dan lain-lain), petikan, penggalan:
ia hanya berhasrat memaparkan ~-~ daripada sesuatu peristiwa dan konflik.

berkongsi