fotomorfosis

(Biologi) perubahan struktur tumbuhan selepas terdedah pada cahaya yang kuat.

berkongsi