fotolisis

(Biologi) penguraian molekul oleh tindakan cahaya.

berkongsi