estetika

cabang falsafah yang mengkaji konsep yang berkaitan dengan keindahan, cita rasa, dan lain-lain.

berkongsi