estet

1. ladang atau kebun (getah, kelapa, dan lain-lain) yang luasnya lebih daripada seratus ekar;

2. kawasan yang sudah dimajukan dengan pembinaan bangunan (kilang dan sebagainya);
~ perindustrian kawasan yang dimajukan untuk keperluan perindustrian.

berkongsi