epentesis

(Linguistik) penyisipan sesuatu huruf atau bunyi ke dalam kata, terutamanya kata pinjaman, tanpa perubahan maknanya supaya sesuai dengan bunyi bahasa peminjam itu, misalnya penyisipan huruf e dalam kata gelas.

berkongsi