emotif

berhubungan dengan emosi:
pembangunan merupakan suatu perkataan yang ~ sifatnya.

berkongsi