embargo

1. perintah daripada kerajaan yang melarang kapal perdagangan masuk atau keluar dari pelabuhan (biasanya dalam masa permusuhan);

2. larangan mengeksport barang dagangan yang tertentu dan lain-lain ke sesuatu negara (biasanya dalam masa permusuhan dan lain-lain).

berkongsi