eksentrik

aneh (berkenaan (dengan) perlakuan, idea dan lain-lain):
orang yang ~;

keeksentrikan perihal (sifat atau keadaan) eksentrik.

berkongsi