dwitahunan

(berlaku atau diadakan) setiap dua tahun:
pameran itu merupakan suatu acara ~.

berkongsi