duniawi

keduniaan:
ahli-ahli siasah dan pemimpin negara memberikan corak hidup ~ yang tertentu kepada kita;

keduniawian
1. bersifat dunia, mengenai sesuatu yang tidak kekal;

2. perihal terlalu mementingkan keduniaan (kebendaan dan sebagainya).

berkongsi