duda

lelaki yang kematian isterinya atau sudah bercerai daripada isterinya;

menduda menjadi duda, membujang (akibat perceraian atau kematian isteri):
dua perkahwinannya berakhir dengan perceraian dan kini dia ~.

berkongsi