domain

1. kawasan yang dimiliki (dikuasai, ditadbirkan dan sebagainya) oleh seseorang atau sesuatu pihak, kawasan kekuasaan, mandala:
dia tidak akan keluar dari ~ kekuasaan itu;

2. lapangan atau bidang (seperti kegiatan, pemikiran, pengetahuan dan sebagainya), mandala:
tumpuan hanya akan diberikan kepada perspektif pendidikan dan penerbitan buku dalam ~ sains dan teknologi sahaja;
ruang bagi tiap-tiap bidang atau ~ itu hendaklah dinyatakan secara eksplisit;

3. (Komputer) kumpulan medan bagi fail dalam model sistem pengurusan pangkalan data;

4. (Komputer) kawasan liputan bagi masalah yang hendak diselesaikan.

berkongsi