dividen

bahagian keuntungan yang dibayar kepada pemegang saham dalam sesuatu syarikat;
~ bonus dividen tambahan yang berupa saham atau tunai kepada dividen yang telah diisytiharkan sebelumnya;
~ saham dividen yang diterima oleh pemegang saham yang berupa tambahan saham (bukan dalam bentuk tunai).

berkongsi