disinfektan

(Perubatan) agen (bahan) pembunuh kuman yang digunakan untuk mensterilkan sesuatu (seperti radas pembedahan dan makmal).

berkongsi