diplomatik

1. berkenaan hubungan antarabangsa:
kenyataan pejabat negara ini telah menggemparkan kalangan ~ British;
banyak negara telah mengadakan hubungan ~ antara satu sama lain;

2. [bahasa percakapan] dengan berhati-hati (samar-samar) apabila mengatakan sesuatu.

berkongsi