dinosaur

reptilia pupus (kebanyakan bersaiz besar) daripada order Saurischia dan Ornithischia.

berkongsi