dinamik I

bertenaga dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan:
pembangunan masyarakat yang lebih ~ harus mendapat perhatian yang tajam daripada orang ramai;

mendinamikkan menjadikan dinamik;

kedinamikan keadaan atau sifat dinamik.

berkongsi