definitif

[Indonesia-Belanda] pasti dan muktamad, pasti dan dapat memutuskan, dapat dipertanggungjawabkan dan layak menjadi pegangan:
pendekatan ini saya gunakan untuk memperoleh sesuatu yang ~ mengenai sastera dalam konteks tempatan dan kebangsaan.

berkongsi