defile

[Indonesia-Belanda] perbarisan (perarakan) tentera;

berdefile berbaris (berkenaan (dengan) tentera).

berkongsi