dedikasi

1. pengabdian diri, masa, dan lain-lain sepenuhnya kepada sesuatu tujuan tertentu (kerjaya dan lain-lain);

2. inskripsi atau pengumuman yang ditambah pada awal buku, gubahan muzik, dan lain-lain yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu;

berdedikasi menunjukkan atau memberikan dedikasi:
diharapkan bimbingan ini akan lebih merangsang mereka untuk menjadi penulis yang lebih ~ terhadap seni dan masyarakat;

mendedikasikan menujukan sesuatu (mesej sesebuah buku, gubahan muzik, dan lain-lain) kepada seseorang atau sesuatu sebagai tanda penghormatan atau kasih sayang:
saya ingin ~ buku ini kepada Dewan Bahasa dan Pustaka.

berkongsi