dauk

putih keabu-abuan (berkenaan (dengan) warna kuda);
jenis-jenisnya:
~ bertitik, ~ cempaka, ~ macan, ~ ruyung.

berkongsi