daerah

1. lingkungan sesuatu pemerintahan, wilayah (sesebuah negara):
Sabah dan Sarawak termasuk dalam ~ Malaysia;

2. bahagian sesebuah negeri (sekeliling sesebuah bandar) yang mempunyai sempadannya untuk kemudahan pentadbiran:
negeri Melaka terbahagi kepada tiga buah ~, iaitu Melaka Tengah, Jasin, dan Alor Gajah;
~ Temerloh;
pegawai ~
pegawai kanan kerajaan yang mengurus pentadbiran sesebuah daerah (dalam bidang-bidang tertentu);

3. kawasan yang mempunyai iklim (penduduk, hasil dan lain-lain) yang sama:
~ hawa panas;
~ orang asli;

4. kawasan yang berada di bawah sesuatu pengaruh (kekuasaan, keadaan, dan lain-lain):
~ darurat;
~ tentera;

5. [kiasan] skop, bidang:
menyimpan rahsia termasuk dalam ~ amanah;
~ mata air
daerah yang mendapat (bekalan) air dari mata air;
~ pedalaman daerah yang jauh dari pantai (yang terletak di ceruk pelosok atau di hulu negeri), hulu;
~ seberang laut(an) daerah jajahan;
~ sungai kawasan yang mendapat air dari sungai;
~ takluk tanah jajahan;
~ tidak bertuan daerah yang tidak dikuasai oleh mana-mana kerajaan (pemerintahan);

sedaerah
1. berasal dari (berada atau terletak di) daerah yang sama;

2. mengenai satu daerah sahaja, setempat;

kedaerahan yang tertumpu pada atau mengenai sesuatu daerah (tidak meluas atau menyeluruh):
ia perlu menyingkirkan faham ~nya;
pengajaran dalam ilmu kesihatan harus bersifat ~.

berkongsi