cundang I

mencundang, mencundangi menawan:
beruang, singa, beruk, dan hantu semuanya boleh kucundangi;

= kecundang I.

berkongsi