cuma I

hanya, melainkan, semata-mata:
mereka datang ~ dengan tulang delapan kerat saja;
aku tidak berkata apa-apa ~ menggangguk saja;

cuma-cuma, percuma
1. tidak ada faedahnya (gunanya, manfaatnya), sia-sia:
~ emak berkata begitu;
bukan main marahnya apabila mendapati tindakannya percuma belaka;

2. tidak dikenakan bayaran, tidak perlu membayar:
kelas yang dianjurkan oleh kesatuan itu dibuka dengan ~;

bercuma [arkaik] sia-sia, tidak ada faedah;

mempercumakan
1. mensia-siakan, menganggap tidak penting (berguna), membuang-buang (masa dan lain-lain);

2. memberikan sesuatu dengan percuma.

berkongsi