culang-caling

tidak keruan, tidak teratur;

berculang-caling berkeadaan tidak tentu arah, bercelaru:
garisan-garisan yang ~ tanpa hujung pangkal.

berkongsi