culak III

menculak tegak menganjur ke atas, mencuar.

berkongsi