cucut II

mencucut mencucup, mengucup, menghisap.

berkongsi