coulomb

(Fizik) banyaknya tenaga elektrik yang dialirkan oleh arus elektrik sebanyak satu ampere dalam satu saat.

berkongsi