coreng II

1. sejenis ikan laut, Euthynnus alleteratus.

berkongsi