congol

[Jakarta];

mencongol menyembul (menonjol) keluar (dari lubang dan lain-lain), menjengul:
sebuah Opel biru ~ keluar dari pintu pagar buluh.

berkongsi