congkong II

[Minangkabau] rumah tempat berkawal, rumah jaga, gardu.

berkongsi