congklang

[Jakarta];

bercongklang, mencongklang berlari deras (berkenaan (dengan) kuda):
dalam perlumbaan itu, semua kuda ~ untuk cuba mengatasi satu sama lain.

berkongsi