congkak III

= main ~ sejenis permainan yang menggunakan kayu bujur yang berlubang-lubang dan buah-buahnya daripada biji saga (buah gorek, kulit lokan, dan lain-lain), atau lubang-lubang yang dikorek di tanah;
buah ~ biji saga (buah gorek, kulit lokan, dan lain-lain) yang digunak

berkongsi