compang

~-camping koyak-koyak (berkenaan (dengan) kain, baju, dan lain-lain), cabik-cabik, cobak-cabik:
menyamar memakai baju ~-camping.

berkongsi